Chrzest Święty

Fotografia uroczystości Chrztu Świętego jest jednym z pierwszych i najważniejszych wydarzeń w życiu Waszego dziecka. Zdjęcia z mamą, tatą, babcią i rodzicami chrzestnymi to piękna fotograficzna pamiątka do której będziecie wracać po latach.